Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

dr Łukasz Kozub

Problematyka badawcza

 • Ekologia roślinności nieleśnej (torfowisk, łąk, muraw)
 • Różnorodność biologiczna i czynniki ją kształtujące
 • Ochrona przyrody (ze szczególnym naciskiem na metody czynnej ochrony przyrody)
 • Restytucja ekosystemów i jej ekologiczne podstawy

Projekty badawcze

Współpraca z innymi ośrodkami /popularyzacja

 • Członek zarządu Centrum Ochrony Mokradeł: organizacji pozarządowej zajmującej się czynnie ochroną przyrody oraz działalnością edukacyjną i popularyzatorską w zakresie wiedzy o mokradłach (organizacja corocznych Dni Mokradeł)

Publikacje

W czasopismach z IF:

 • Hedberg P., Kozub Ł., Kotowski W. 2014. Functional diversity analysis helps to identify filters affecting community assembly after fen restoration by top-soil removal and hay-transfer. Journal for Nature Conservation 22(1): 50-58. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jnc.2013.08.004
 • Pawlikowski P., Abramczyk K., Szczepaniuk A., Kozub Ł. 2013. N:P ratio as the main ecological explanation of the differences in species composition in brown-moss rich-fens of NE Poland. Preslia 85: 349-367.
 • Kotowski W., Dzierża P., Czerwiński M., Kozub Ł., Śnieg S. 2013. Shrub removal facilitates recovery of wetland species in a rewetted fen. Journal for Nature Conservation 21(5): 294-308. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jnc.2013.03.002

Pozostałe:

 • Zaniewski P., Bernatowicz A., Kozub Ł., Truszkowska E., Dembicz I., Wierzbicka M. 2014. Traditionally managed patch of Cladonia-Scots pine forest in the Biebrza valley – specifity of the protected forest community shaped by human activity. Ecological Questions 20: 45-52. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2014.015
 • Dembicz I., Kozub Ł., Brzezińska K., Zaniewski P., Jarzombkowski F., Piórkowski H. 2014. Stanowiska rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych terenów otwartych północnej i środkowej części Niziny Mazowieckiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 21(2): 287-303.
 • Pawlikowski P., Wołkowycki D., Zaniewski P., Dembicz I., Torzewski K., Zarzecki R., Cąkała A., Kotowska K., Galus M., Topolska K., Kozub Ł. 2013. Vascular plants of the Mały Borek nature reserve in the Augustów Forest (NE Poland). Botanica Steciana 17: 61-65.
 • Janišová M., Becker T., Becker U., Demina O., Dembicz I., Ermakov N., Filibeck G., Frank D., Guarino R., Jaunatre R., Kozub Ł., Polyakova M., Suzuki K., Dengler J. 2013. Steppes of Southern Siberia Experiences from the 6th EDGG Research Expedition to Khakassia, Russia (22 July – 1 August 2013). Bulletin of the European Dry Grassland Group 19/20: 31-48.
 • Dembicz I., Kozub Ł., Zaniewski P. 2013. Nowe stanowisko Thesium ebracteatum (Santalaceae) w województwie mazowieckim. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 20(1): 133-136.
 • Dembicz I., Zaniewski P., Kozub Ł. 2012.“Puszcza Słupecka” Nature Reserve near Warsaw as an example of a young forest abundant in ancient-forest species. Botanica Steciana 16: 37-42.
 • Dembicz I., Kozub Ł., Zaniewski P. 2012. Bothriochloa ischaemum (Poaceae) na skarpie nadwiślańskiej w okolicy Wyszogrodu (województwo mazowieckie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19(2): 549-552.
 • Wołejko L., Stańko R., Pawlikowski P., Jarzombkowski F., Kiaszewicz K., Chapiński P., Bregin M., Kozub Ł., Krajewski Ł., Szczepański M. 2012. Krajowy Program Ochrony Torfowisk Alkalicznych (7230). Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin, str. 120.
 • Guarino R., Becker T., Dembicz I., Dolnik Ch., Kącki Z., Kozub Ł. Rejžek M. , Dengler J. 2012. Impressions from the 4th EDGG Research Expedition to Sicily: community composition and diversity of Mediterranean  grasslands. Bulletin of the European Dry Grassland Group 15: 12-22.
 • Jarzombkowski F., Kozub Ł. 2011. Stan, zagrożenia i ochrona mechowisk w krajobrazie rolniczym Mazowsza. – W: W. Dembek, A. Gutkowska, H. Piórkowski (red.) Współczesne narzędzia identyfikacji i ochrony mokradeł i muraw w krajobrazie rolniczym. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty: s. 85-105.
 • Kozub Ł., Kotowski W., Hedberg P. 2010. Restytucja przyrodnicza zdegradowanych torfowisk niskich metodą usuwania warstwy murszu na przykładzie torfowiska Całowanie. Polish Journal of Botany vol. 79 Supplement 1: 43-44.
 • Dembicz I., Kapler A., Kozub Ł., Zaniewski P. 2011. New locality of Trollius europaeus L. and Gladiolus imbricatus L. near Sochocin by Płońsk (Central Poland). Opole Scientific Society Nature Journal 44: 36-46.
 • Pawlikowski P., Wołkowycki D., Zaniewski P., Kozub Ł., Jazombkowski F., Dembicz I., Galus M., Zarzecki R., Banasiak Ł. 2011. Flora roślin naczyniowych rezerwatu “Kozi Rynek” w Puszczy Augustowskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 30 (1-2): 3-11.
 • Pawlikowski P., Jarzombkowski F., Wołkowycki D., Kozub Ł., Zaniewski P., Bakanowska O., Banasiak Ł., Barańska K., Bielska A., Biereżnoj U., Galus M., Grzybowska M., Kapler A., Karpowicz J., Sadowska I., Zarzecki R. 2009. Rare and threatened plants of the mires in the intensively managed landscape of the Góry Sudawskie region (north-eastern Poland).Botanika Steciana vol. 13: 29-36.