Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

dr Jan Jedlikowski

Problematyka badawcza:

 • Ekologia ptaków wodno-błotnych (w szczególności gatunków należących do rodziny chruścieli)
 • Ekologia behawioralna, a w szczególności zagadnienia związane z komunikacją zwierząt
 • Komunikacja głosowa gatunków kryptycznych jak wodnik, czy zielonka
 • Wpływ antropopresji na zmiany w behawiorze ptaków
 • Wybiórczość siedliskowa ptaków w ujęciu przestrzennym

Projekty badawcze:

 • Wpływ wspólnego śpiewu na sukces reprodukcyjny ptaków. Badania na przykładzie wodnika Rallus aquaticus. DSM 2019-2020, kierownik projektu
 • Wykorzystywanie wskazówek wizualnych i zapachowych do wykrywania drapieżników przez ptaki. DSM 2017-2018, kierownik projektu
 • Efekt ‘znanego wroga’ w relacjach międzygatunkowych na przykładzie dwóch gatunków ptaków z rodziny chruścieli (Rallidae)”, NCN 2014/15/N/NZ8/00337, 2015-2018, kierownik projektu
 • Ocena presji ze strony ssaków drapieżnych na lęgi wodnika Rallus aquaticus i zielonki Porzana parva w rezerwacie przyrody „Jezioro Łuknajno”, DSM 2012-2013, kierownik projektu
 • Rozmieszczenie, liczebność oraz wybrane elementy biologii lęgowej wodnika Rallus aquaticus i zielonki Porzana parva, DSM 2011-2012, kierownik projektu
 • Zmiany przyrodnicze zachodzące w wyniku odtwarzania się mokradeł w krajobrazie porolnym i ich waloryzacja, N N305 0346 37, 2009-2012, wykonawca

Współpraca z innymi ośrodkami:

 • Mattia Brambilla, Museo delle Scienze, Sezione Zoologia dei Vertebrati, Trento, Italy
 • Sammy L. King, USGS Louisiana Cooperative Fish and Wildlife Research Unit, US
 • Piotr Minias, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
 • Marcin Polak, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Paweł Ręk, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza