Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

2015

2015

Prace oryginalne wymienione w Części A

  1. Chwedorzewska Katarzyna J., Giełwanowska Irena, Olech Maria, Molina-Montenegro Marco A., Wódkiewicz Maciej, Galera Halina. 2015. Poa annua L. in the maritime Antarctic: an overview. Polar Record 51 (261): 637–643, DOI: 10.1017/S0032247414000916 [ISSN: 0032-2474   EISSN: 1475-3057] IF=0,667, MNiSW= 15
  2. Csathó Andras Istvan, Bede Adam, Sudnik-Wójcikowska Barbara, Moysiyenko Ivan, Dembicz Iwona, Sallaine Kapocsi Judit. 2015. A szagtalan rezeda (Reseda inodora Rchb.) előfordulása a Tiszántúlon {Reseda inodora Rchb. In the Tiszantul region (East Hungary). Kitaibelia 20(1): 48-54. [ISSN 1219-9672]
  3. Dembicz Iwona, Kozub Łukasz, Zaniewski Piotr Tomasz 2015. Current state, habitat and potential invasiveness of Montia linearis (Douglas ex Hook.) Greene in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(3):347–356. [e-ISSN: 2083-9480; p-ISSN: 0001-6977] IF=1,174  MNiSW=20  DOI: 10.5586/asbp.2015.028
  4. Galera Halina, Chwedorzewska Katarzyna J., Wódkiewicz Maciej.  2015. Response of  Poa annua to extreme conditions: comparison of morphological traits between populations from cold and temperate climate conditions. Polar Biology 38: 1657–1666, DOI 10.1007/s00300-015-1731-y [Print ISSN: 0722-4060, Online ISSN 1432-2056] – Publikacja, która ukazała się on-line pod koniec 2014 roku i chyba nie była jeszcze podawana do wykazu  : IF=1.586, MNiSW=30
  5. Górski Piotr, Rosadziński Stanisław, Rusińska Anna, Pawlikowski Paweł, Wilhelm Marcin, Zubel Robert, Piwowarski Bartosz, Staniaszek-Kik Monika, Fojcik Barbara,Wołkowycki Dan, Lisowski Stanisław, Pisarek Włodzimierz, Anioł Anna, Tracz Justyna . 2015. New distributional data on bryophytes of Poland, 3. Steciana 19(3):163-176 [ISSN 1689-653X.] MNiSW=4
  6. Grygoruk  Mateusz, Bańkowska, Agnieszka, Jabłońska Ewa, Janauer Georg A., Kubrak Janusz, Mirosław-Świątek Dorota, Kotowski Wiktor. 2015. Assessing habitat exposure to eutrophication in restored wetlands: model-supported ex-ante approach to rewetting drained mires. Journal of Environmental Management 152, 230-240; DOI: 10.1016/j.envman.2015.01.049. [ISSN 0301-4797]. IF=2,723  MNiSW=35
  7. Jedlikowski Jan, Brzeziński Marcin, Chibowski Piotr.  2015. Habitat variables affecting nest predation rates at small ponds: a case study of the Little Crake Porzana parva and Water Rail Rallus aquaticus. Bird Study 62: 190-201. [ISSN 0006-3657] IF=1,107, MNiSW=25
  8. Krajewski Łukasz, Pawlikowski Paweł, Gutowska Ewa, Jarzombkowski Filip, Kauzal Paweł, Kotowska Katarzyna, Kowalska Magdalena, Brzezińska Kamila, Dzierża Paulina. 2015. Nowe dane o rozmieszczeniu i warunkach siedliskowych ramienic (Characeae) Polski (2010-2012) z uwzględnieniem terenów chronionych i objętych programem rolnośrodowiskowym. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie (IV-VI) T.15:Z.2(50), s.65-85  [ISSN 1642-8145] MNiSW=5
  9. Krajewski Łukasz, Pawlikowski Paweł. 2015. Nitelletum capillaris Corillion 1957 (Charetea fragilis Fukarek 1961 ex Krausch1964) w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 34(1):81-87. [ISSN 0208-7545] MNiSW=3
  10. Mętrak Monika, Chmielewska Monika, Sudnik-Wójcikowska Barbara., Wiłkomirski Bogusław, Staszewski Tomasz, Suska-Malawska Małgorzata. 2015 Does the Function of Railway Infrastructure Determine Qualitative and Quantitative Composition of Contaminants (PAHs, Heavy Metals) in Soil and Plant Biomass? Water Air and  Soil Pollution  226: 253 DOI 10.1007/s11270-015-2516-1 [ISSN 1573-2932] IF=1,554  MNiSW=25
  11. Staszewski Tomasz. Malawska Małgorzata,  Sudnik-Wójcikowska Barbara, Galera Halina, Wiłkomirski Boguslaw. (2015) Soil and plant contamination with selected heavy metals in the area of a railway junction. Archives of Environmental Protection Vol. 41(1):35-42. DOI 10.1515/aep-2015-0005.  [ISSN 2083-4772] IF=0,855 MNiSW=15
  12. Suska-Malawska  Małgorzata, Mętrak Monika. 2015 Reconstruction of a raised bog development: Which geochemical parameters of peat are the most convenient for preliminary analyses?  Polish Journal of  Environmental Studies Vol. 24, No. 3 1185-1193 DOI: 10.15244/pjoes/33200 [ISBN 1230-1485] IF=0,871  MNiSW=15
  13. Szymańska Hanna, Krzyk Agnieszka, Mętrak Monika, 2015. Some species of Oedogoniales (Chlorophyceae) from small astatic water bodies in the post-agricultural landscape (Masurian Landscape Park, NE Poland). Phytotaxa 192(3), 121-144 [ISSN 1179-3155 print, ISSN 1179-3163 electronic]. IF=1.376 MNiSW=25
  14. Lisetskii Fedor, Goleusov Pavol, Sudnik-Wójcikowska Barbara, Moysiyenko Ivan.    2014.Osobennosti mikrozonalnogo raspredelenia pochv i rastitelnosti po katenamkurgannykh sooruzhenii. Sibirskii Ekologicheskii Zhurnal [Siberian Journal of Ecology] 3: 373-388. [ISSN 0869-8619]
  15. Jadwiszczak K.A, Jabłońska E., Kłosowski S., Banaszek A. 2015. Genetic variation and habitat conditions in Betula humilis Schrk. populations in Poland, Belarus and Latvia. Plant Biosystems 149(2): 433-441. DOI:10.1080/11263504.2013.853703
  16. Piotr Chibowski, Marcin Brzeziński, Jan Jedlikowski, 2015. Predation on artificial nests imitating the broods of two rallid species: the influence of habitat features. Pol. J Ecol.  63: doi 10.3161/15052249PJE2015.63.4.009
  17. Dembicz Iwona, Kozub Łukasz 2015. Potwierdzenie występowania Ranunculus illyricus (Ranunculaceae) w Skorocicach (Wyżyna Małopolska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 22(2): 20-23 [e-ISSN 2449-8890, p-ISSN: 1640-629x]

Prace oryginalne wymienione w Części B

  1. Ciurzycki W., Danielewicz W., Dzwonko Z., Holeksa J., Liziniewicz J, Marciszewska K., Matuszkiewicz J., Mędrzycki P., Obidziński A., Pawlikowski P., Pirożnikow E., Senetra A., Załuski T. 2015. W poszukiwaniu wzorców naturalnych zbiorowisk leśnych – Dyskusja plenarna konferencji naukowej “Lasy wobec zmieniającej się presji człowieka. – Stud. Mater. Centr. Eduk. Przyr.-Leśn. (Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej) 42(1): 308-320.

Monografie i rozdziały w monografiach

  1. Jedlikowski Jan. 2015. Wodnik Rallus aquaticus. W: Chylarecki Przemysław, Sikora Arkadiusz, Cenian Zdzisław (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych. Wyd. II. GIOŚ, Warszawa, ss. 177-183. (wprowadzone do bazy PBN)
  2. Lontkowski Jan, Jedlikowski Jan 2015. Kropiatka Porzana porzana. W: Chylarecki Przemysław, Sikora Arkadiusz, Cenian Zdzisław (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych. Wyd. II. GIOŚ, Warszawa, ss. 189-194. (wprowadzone do bazy PBN)1 ark wyd
  3. Lontkowski Jan, Jedlikowski Jan 2015. Zielonka Porzana parva. W: Chylarecki Przemysław, Sikora Arkadiusz, Cenian Zdzisław (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych. Wyd. II. GIOŚ, Warszawa, ss. 195-200. . (wprowadzone do bazy PBN wpisać liczbę ArK.wyd) 1 ark wyd
  4. Jedlikowski Jan 2015. Łyska Fulica atra. W: Chylarecki Przemysław, Sikora Arkadiusz, Cenian Zdzisław (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych. Wyd. II. GIOŚ, Warszawa, ss. 201-206. (wprowadzone do bazy PBN) 1 ark wyd
  5. Mętrak Monika,  Sulwiński Marcin,  Chachulski Łukasz , Wilk Mateusz, Suska-Malawska Małgorzata 2015 Chapter: Creeping Environmental Problems in the Pamir Mountains: Landscape Conditions, Climate Change, wise Use and Threats, In book: Climate Change Impacts on High-Altitude Ecosystems, Edition: 1Publisher: Springer International Publishing, Editors: Münir Öztürk, Khalid Rehman Hakeem, I. Faridah-Hanum, Recep Efe, pp.665-695. ISBN 978-3-319-12858-0 ISBN 978-3-319-12859-7 (eBook) DOI: 10.1007/978-3-319-12859-7 1,8 ark.wyd
  6. Namura-Ochalska Anna, Borowa Bożena. 2015. Walka z czeremchą Amerykańską Padus serotina (Ehrh.)Borkh. w leśnictwie Rózin w Kampinoskim Parku Narodowym; ocena skuteczności wybranych metod. W: Krzysztofiak Lech, Krzysztofiak Anna (red.). Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej przyrody. ss.: 304. s.127-142. Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Krzywe. Liczba arkuszy książki ; 16, liczba arkuszy rozdziału: 1 (publikacja pokonferencyjna)
  7. Sudnik-Wójcikowska Barbara, Krzyk Agnieszka 2015. Flora Polski. Rośliny wydm, solnisk,   klifów i aluwiów. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa. ss.319 [liczba arkuszy: 29] [ISBN: 978-83-7763-288-8]
  8. Górski Piotr, Smoczyk Michał, Pawlikowski Paweł, Vončina Grzegorz, Stebel Adam, Paciorek Tomasz, Staniaszek-Kik Monika, Romański Maciej, Wiaderny Albert, Gąbka Maciej,  Wierzcholska Sylwia. 2015. New distributional data on bryophytes of Poland, 2. Steciana 19(2):55-65 [ISSN 1689-653X] MNiSW=4

WSPÓLNE

Prace oryginalne wymienione w Części A

  1. Zaniewski Piotr Tomasz, Bernatowicz Adam, Kozub Łukasz, Truszkowska Ewa, Dembicz Iwona, Wierzbicka Małgorzata 2014. Traditionally managed patch of Cladonia-Scots pine forest in the Biebrza valley – specifity of the protected forest community shaped by human activity. Ecological Questions 20: 45-52. http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2014.015 [ISSN: 1644-7298] MNiSW=6

Prace oryginalne wymienione w Części B

  1. Piotr Tomasz Zaniewski, Katarzyna Topolska, Łukasz Kozub, Iwona Dembicz, Małgorzata Wierzbicka 2015. Rezerwat przyrody Puszcza Słupecka jako przykład młodego lasu o wysokim bogactwie gatunkowym porostów. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 44(3): 85-98 [ISSN:  1509-1414]