Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2024/2025

Dyżury pracowników w czasie Dni Otwartych: Dni Otwarte 2024 – dyżury pracowników

 

Promotor Temat pracy rodzaj pracy
Iwona Dembicz Określenie wpływu wybranego gatunku inwazyjnej rośliny na rodzimą szatę roślinną, przebieg procesów ekologicznych oraz parametry siedliskowe (praca w terenie) licencjacka lub magisterska
Flora wybranego rezerwatu przyrody lub innego wybranego obszaru o potencjalnie wysokich, ale słabo rozpoznanych wartościach przyrodniczych (praca w terenie) licencjacka lub magisterska
Wpływ zabiegów ochrony czynnej na zachowanie wartości przyrodniczych muraw kserotermicznych (analiza istniejącego zbioru danych). licencjacka lub magisterska
Halina Galera Zmiany w fenologii wybranych gatunków roślin jako reakcja na oddziaływanie miejskiej wyspy ciepła (obserwacje na terenie wybranego miasta, głównie wiosną) magisterska
Ekologia i specyfika rozmieszczenia jemioły pospolitej w wybranych dzielnicach Warszawy (obserwacje terenowe prowadzone głównie zimą) licencjacka
Ewa Jabłońska Analiza treści dotyczących mokradeł w podręcznikach szkolnych magisterska
Perspektywy restytucji przyrodniczej mokradeł na wybranym obszarze magisterska
Ingeborga Jarzyna Rolnictwo miejskie – szanse i ograniczenia. Praca na podstawie przeglądu literatury. licencjacka
Iwona Jasser Zakwity Prymnesium parvum (“złotej algi”) w wodach śródlądowych – przyczyny i skutki licencjacka
Charakterystyka występowania w Odrze toksycznego haptofita – Prymnesium parvum, ktory był przyczyną masowego śnięcia ryb magisterska
Zagospodarowanie terenu i charakterystyka zespołów roślinnych na terenie  Mazur w kontekście historii eutrofizacji jezior – praca literaturowa licencjacka
Osady denne i środowiskowe DNA jako źródło informacji o zakwitach toksygenicznych sinic w przeszłości. magisterska
Występowanie i charakterystyka sinic na polach ryżowych i ich rola jako bionawozów magisterska
Występowanie inwazyjnych i toksycznych sinic w jeziorach Mazurskich i Suwalskich magisterska
Jan Jedlikowski Ekologia behawioralna ptaków, w szczególności zagadnienia związane z komunikacją głosową licencjacka lub magisterska
Zmienność struktur głosowych między samcami i samicami u wybranych gatunków ptaków wodno-błotnych licencjacka lub magisterska
Zmienność sezonowa aktywności głosowej wybranych gatunków ptaków licencjacka lub magisterska
Wpływ czynników klimatycznych i antropogenicznych na zanik obszarów wodno-błotnych i spadek liczebności ptaków licencjacka lub magisterska
Zmiany behawioralne wynikające z przystosowywania się ptaków do życia w mieście licencjacka lub magisterska
Migracje krótkodystansowe ptaków w obrębie miast licencjacka lub magisterska
Biologia lęgowa rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych (m.in. wodnika, zielonki) licencjacka lub magisterska
Wiktor Kotowski Lokalna inwentaryzacja mokradeł – samodzielna praca w terenie w skali dzielnicy lub miejscowości licencjacka lub magisterska
Znaczenie torfowisk niskich dla kontroli przepływu żelaza przez zlewnię i jego dostępności w ekosystemach wodnych – praca literaturowa licencjacka
Znaczenie mokradeł dla kontroli przepływu azotu przez zlewnię i jego dostępności w ekosystemach wodnych – praca literaturowa licencjacka
Historia i konsekwencje melioracji torfowisk w Polsce – praca literaturowa licencjacka lub magisterska
Historia wydobycia i wykorzystania torfu w Polsce w kontekście wpływu na środowisko i przyrodę – praca literaturowa licencjacka
Rozwój zbiorowisk roślinnych po restytucji torfowiska niskiego metodą usuwania warstwy murszowej – zbiór materiału w terenie na Bagnie Całowanie magisterska
Ocena przekształceń i koncepcja restytucji przyrodniczej wybranego zaburzonego torfowiska – samodzielne zbieranie danych w terenie magisterska
Łukasz Kozub Analiza wymagań siedliskowych rzadkiego i cennego gatunku rośliny naczyniowej/mchu związanego z siedliskami mokradłowymi, łąkowymi lub murawowymi licencjacka lub magisterska
Wpływ względnej dostępności azotu i fosforu na relacje konkurencyjne mchów torfowisk niskich licencjacka lub magisterska
Ocena efektywności restytucji przyrodniczej łąk w dolinie Wisły przeprowadzonej na terenie Warszawy licencjacka lub magisterska
Monika Mętrak Prace teoretyczne dotyczące trucizn, ich pochodzenia, zastosowań i wykrywania, także w kontekście kryminalistycznym licencjacka lub magisterska
Prace teoretyczne i praktyczne dotyczące komunikacji naukowej i popularyzacji nauki licencjacka lub magisterska
Prace dotyczące wpływu zanieczyszczeń na różne elementy ekosystemów miejskich licencjacka lub magisterska
Prace poświęcone analizie interesariuszy i projektowaniu przyszłości, w kontekście zrównoważonego rozwoju licencjacka lub magisterska
Dorota Panufnik-Mędrzycka Gatunki z rodzaju Verbena sp. jako potencjalne rośliny inwazyjne w Polsce – praca w oparciu o literaturę licencjacka
Rozmieszczenie i liczebność gatunków z rodzaju Reynoutria sp. na terenie wybranej dzielnicy Warszawy – praca w oparciu o dane zebrane w terenie i uzupełnione literaturą. licencjacka
Małgorzata Suska-Malawska Ekosystemalna funkcja zakrzaczeń w ekosystemach górskich w klimacie aridowym (teoretyczna) licencjacka
Specjacja fosforu w glebach górskich (materiałowa, laboratoryjna) licencjacka
Ekosystemalna funkcja zarośli migdałów w ekosystemach górskich w klimacie aridowym (materiałowa, laboratoryjna) magisterska
Zmiany zawartości metabolitów wtórnych (amygdaliny i tokoferolu) w owocach migdałów w gradiencie wysokości (materiałowa, laboratoryjna)  magisterska
Maciej Wódkiewicz Występowanie gatunków związanych ze starymi lasami w izolowanych lasach w krajobrazie rolniczym magisterska
Zmienność wybranych gatunków leśnych w izolowanych lasach w różnych układach krajobrazowych licencjacka
Tomasz Wyszomirski Miejsce niepewności statystycznych w praktyce badań biologicznych (w szczególności ekologicznych) – w jakim stopniu są one brane pod uwagę? licencjacka
Niepewności statystyczne ukryte w wynikach badań i konsekwencje ich ujawnienia na wybranych przykładach badań biologicznych (w szczególności ekologicznych). magisterska
Analiza dostępnych danych, symulacje cyfrowe, ocena różnych dróg traktowania niepewności losowych. magisterska