Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Ekologia ogólna

Ćwiczenie 1: Runo, formularz Excel do wpisywania danych ekolo_runo

Ćwiczenie 2: Drzewa, formularz Excel do wpisywania danych ekolo_drzewa

Ćwiczenie 3: Przydział tematów seminaryjnych wraz z danymi do opracowania:

 • 1. Charakterystyka grądu w Lesie Bielańskim 1-grad
 • 2. Charakterystyka łęgu jesionowo-wiązowego w Lesie Bielańskim 2-leg
 • 3. Struktura drzewostanu 3-drzewa
 • 4. Struktura populacji graba 4-grab
 • 5. Wpływ właściwości siedliska na zagęszczenie populacji roślin runa na przykładzie grądu w Lesie Bielańskim 5-runo_grad
 • 6. Wpływ właściwości siedliska na zagęszczenie populacji roślin runa na przykładzie łęgu w Lesie Bielańskim 6-runo_leg
 • 7. Wielkość powierzchni badawczej a ocena bioróżnorodności 7-l_gat_wlk_pow
 • 8. Wskaźniki różnorodności biologicznej 8-rozgat

Literatura dodatkowa:

Polecane podręczniki:

 • Weiner L. 2003. Życie i ewolucja biosfery. Wydaw. Nauk. PWN.
 • Krebs Ch. 1996. Ekologia. Wydaw. Nauk. PWN.
 • Falińska K. 2004. Ekologia roślin. Wydaw. Nauk. PWN.
 • Matuszkiewicz J.M. 2002. Zespoły roślinne Polski. Wydaw. Nauk. PWN. lub Wysocki C., Sikorski P. 2009. Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Wydaw. SGGW.