Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

dr hab. Halina Galera

Problematyka badawcza

 • Inwazje biologiczne
 • Ekologia roślin tundry antarktycznej
 • Ekologia miasta, synantropizacja szaty roślinnej
 • Etnobotanika, symbolika roślin

Wybrane publikacje naukowe:

 • Galera H., Rudak A., Wódkiewicz M. 2022. Unified system describing factors related to the eradication of an alien plant species.  PeerJ 10: e13027. DOI: 10.7717/peerj.13027
 • Galera H., Znój A., Chwedorzewska K.J., Wódkiewicz M. 2021. Evaluation of factors influencing the eradication of annual bluegrass (Poa annua L.) from Point Thomas Oasis, King George Island, Maritime Antarctica. Polar Biology 44,12: 2255-2268. DOI: 10.1007/s00300-021-02941-1
 • Galera H., Rudak A., Pielech M., Znój A., Chwedorzewska K.J. Wódkiewicz M. 2021. Influence of the population spatial structure on seed rain distribution of an invasive plant under harsh environment. Polar Biology 44: 587–591. DOI: 10.1007/s00300-021-02808-5
 • Rudak A., Wódkiewicz M., Znój A., Chwedorzewska K.J., Galera H. 2019. Plastic biomass allocation as a trait increasing the invasiveness of annual bluegrass (Poa annua L.) in Antarctica. Polar Biology 42:149-157. DOI 10.1007/s00300-018-2409-z
 • Rudak A., Galera H., Znój A., Chwedorzewska K.J., Wódkiewicz M. 2018. Seed germination and invasion success of Poa annua L. in Antarctica. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 87,4. DOI: 10.5586/asbp.3606
 • Galera H., Chwedorzewska K.J., Korczak-Abshire M., Wódkiewicz M. 2018. What affects the probability of biological invasions in Antarctica? Using an expanded conceptual framework to anticipate the risk of alien species expansion. Biodiversity and Conservation 27:1789–1809. DOI: 10.1007/s10531-018-1547-5
 •  Wódkiewicz M., Chwedorzewska K.J., Bednarek P.T., Znój A., Androsiuk P., Galera H. 2017. How much of the invader’s genetic variability can slip between our fingers? A case study of secondary dispersal of Poa annua on King George Island (Antarctica). Ecology and Evolution 8: 592–600. DOI: 10.1002/ece3.3675
 • Galera H., Wódkiewicz M., Czyż E., Łapiński S., Kowalska M. E., Pasik M., Rajner M., Bylina P., Chwedorzewska K.J. 2017. First step to eradication of Poa annua from Point Thomas Oasis (King George Island, South Shetlands, Antarctica). Polar Biology 40:939–945. DOI 10.1007/s00300-016-2006-y.

Projekty badawcze

 • Projekt NCN „Opus” pt. Poa annua w Antarktyce – specyfika rozprzestrzeniania się gatunku w skrajnych warunkach siedliskowych (nr wniosku: 2013/09/B/NZ8/03293, charakter udziału – główny wykonawca, projekt realizowany w latach 2014-2016).
 • Kurhany jako centra różnorodności florystycznej wymagające szczególnej ochrony w krajobrazie antropogenicznym w strefie stepów i lasostepu południowej Ukrainy (projekt nr N N304 081835), realizacja projektu w latach 2008-2012, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, charakter udziału habilitanta – wykonawca projektu.
 • Wkraczanie roślin na opuszczone torowiska kolejowe – skutki oddziaływania wybranych czynników ograniczających (projekt nr N30507632/2694), realizacja projektu w latach 2007-2010, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, charakter udziału – wykonawca projektu.
 • Uprawy Convallaria majalis L. jako potencjalne zagrożenie dla stanowisk naturalnych – próba oceny skali problemu na podstawie zmienności morfologicznej i genetycznej (projekt nr 2 P04G 103 28), realizacja projektu w latach 2005-2008, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, charakter udziału habilitanta – kierownik projektu.
 • Ogrody botaniczne jako źródła inwazji roślin obcego pochodzenia – próba oceny stopnia zagrożenia dla miejscowej flory (projekt promotorski nr P04C 037 20), realizacja projektu w roku 2001, finansowany przez Komitet Badań Naukowych, charakter udziału habilitanta – główny wykonawca projektu.

Popularyzacja – wybrane przykłady:

PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE
 • Galera H. 2013. Bogactwo roślin na plafonach „Cztery pory roku” jako wyraz królewskich sentymentów. W: Walawender-Musz D. (red.), Primus inter pares. Pierwszy wśród równych, czyli opowieść o królu Janie III. Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa, s. 54-63.
 • Galera H. [2012]. Owocowe kolumny. W: Muzeum Pałac w Wilanowie. Pasaż wiedzy. Parki i ogrody. Przyrodoznawstwo. W: Sztuka i artyści. Motywy i inspiracje. Cykl 15 publikacji internetowych, dostępnych w: http://www.wilanow-palac.pl/co_to_sa_owocowe_kolumny.html
PRELEKCJE, WYWIADY, WYSTAWY
 • Autorstwo koncepcji wystawy plenerowej „100 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego”, prezentowanej w 2022 r. m.in. w Warszawie i Katowicach. Cyfrowa wersja wystawy dostępna na: https://pbsociety.org.pl/default/ekspozycja-100-lat-polskiego-towarzystwa-botanicznego/
 • Wykład pt. „Perunowy kwiat. Świętojańska walka dobra ze złem”. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 23.06.2022.
 • Wykład on-line pt. „Antarktyka – tam, gdzie pingwiny mówią Dobranoc!” w ramach cyklu 12 webinariów pt. „Rok Botaniki – z botaniką przez cały rok!”, organizowanych przez Polskie Towarzystwo Botaniczne, 24.01.2022. Nagranie wykładu dostępne na: https://www.youtube.com/watch?v=re2_6niXvy4
 • Wykład on-line pt. „Niewinne i zmysłowe, mistyczne i wytworne… Przewrotność symboliki lilii” w ramach webinarium „Cztery pory roku w ogrodach”. Zamek Królewski w Warszawie, 3.03.2021. Nagranie wykładu dostępne na https://webinaria.noweogrodywarszawy.pl/najblizsze-webinarium oraz na kanale YT Zamku Królewskiego w Warszawie: https://www.youtube.com/watch?v=KHXHqhELqKE
 • Udzielenie wywiadu pt. „Zmiana klimatu – spotkanie z badaczkami Antarktyki” i organizacja pokazu zbiorów przyrodniczych w  Dnia polarnego w Domu Spotkań z Historią. Dom Spotkań z Historią, Warszawa, 19.01.2020.
 • Wykład pt. „Antarktyka w obliczu zmian. Kiedy rozmarza wieczna zmarzlina…”, wygłoszony w ramach Nocy Biologów. Wydział Biologii UW, 10.01.2020
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU