Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska, prof. emeritus

Problematyka badawcza

 • Geografia roślin
 • Ekologia miasta
 • Synantropizacja szaty roślinnej
 • Ekologia i ochrona stepów i muraw kserotermicznych

Projekty badawcze

 • Projekt badawczy MNiSW – projekt własny: 2 PO4G 046 27. Kierownik grantu: B. Sudnik-Wójcikowska: „Kurhany jako refugia flory stepowej w krajobrazie rolniczym południowej Ukrainy”. Realizacja 2004-2007
 • Projekt badawczy MNiSW – projekt własny: nr N305 076 32/2694 Kierownik grantu: prof. B. Wiłkomirski „Wkraczanie roślin na opuszczone torowiska kolejowe – skutki oddziaływania wybranych czynników ograniczających. Wykonawca: B. Sudnik-Wójcikowska.. Realizacja:, 2007-2009;
 • Projekt badawczy MNiSW – projekt własny nr N N 304 081835. Kierownik grantu: Barbara Sudnik-Wójcikowska „Kurhany jako centra różnorodności florystycznej wymagające szczególnej ochrony w krajobrazie antropogenicznym w strefie stepów i lasostepu południowej Ukrainy”. Realizacja 2008-2011;
 • Projekt badawczy MNiSW – projekt własny nr 305 052240. Kierownik grantu: B. Wiłkomirski “Poziom wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i metali ciężkich na szczególnie zanieczyszczonych terenach kolejowych i możliwość zastosowania roślin nasiennych do oceny tych zanieczyszczeń“. Wykonawca: B. Sudnik-Wójcikowska. Realizacja: 2011-2014.

Współpraca z innymi ośrodkami /popularyzacja

 • Instytut Botaniki PAN w Krakowie
 • Alterra Wageningen UR | Vegetatie, Bos en Landschapsecologie, Holandia (współpraca nieformalna)
 • Państwowy Uniwersytet w Chersoniu, Ukraina

Publikacje 

 1. Publikacje naukowe

Synantropizacja szaty roślinnej. Ekologia i dynamika flory miast. Specyfika flor wybranych siedlisk antropogenicznych

 1. Moraczewski I. R., Sudnik-Wójcikowska B., Borkowski W. 1996. Rough sets in floristic description of the inner-city of Warsaw. Flora 191: 253-260
 2. Sudnik-Wójcikowska B., Moraczewski I. R. 1997. A nagyvárosok központjainak flórája Varsó példája alapján. W: Terpó A., Guth L., Balogh J. 1998. Növényi ártalmak megelőzése lakó-es mezőgazdasági környezetben. Védnökök és Támogatók, Budapest-Gödöllő, s.: 33-42.
 3. Sudnik-Wójcikowska B., Moraczewski I.R. 1998. Selected aspects of urban flora synanthropization process. Methodical considerations. Phytocoenosis 10. Suppl. Cartographiae Geobotanicae 9: 69-78.
 4. Sudnik-Wójcikowska B. 1998. The effect of temperature on the spatial diversity of urban flora. Phytocoenosis 10. Suppl. Cartographiae Geobotanicae 9: 97-105.
 5. Sudnik-Wójcikowska B. 1998. Czasowe i przestrzenne aspekty procesu synantropizacji flory na przykładzie wybranych miast Europy Środkowej. Wyd. Uniw. Warsz., Warszawa, ss. 167.
 6. Galera H., Sudnik-Wójcikowska B. 2000. The flora of the highest building in Poland (the Palace of Culture and Science in Warsaw). Acta Soc. Bot. Pol. 69.1: 41-54.
 7. Galera H., Sudnik-Wójcikowska B. 2000. Szczególnie interesujące grupy roślin we florze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Fragm. Flor. Geobot. 7: 117-128.
 8. Sudnik-Wójcikowska B. 2000. The role of flora in bioindication of the temperature conditions in urban areas. W: B. Jackowiak, W. Żukowski (eds.) Mechanisms of anthropogenic changes of the plant cover. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań 10: 271-279.
 9. Sudnik-Wójcikowska B. 2002. Flora miasta – chaos i przypadek czy prawidłowości w różnorodności? Kosmos 51.2: 213-219.
 10. Galera H., Sudnik-Wójcikowska B. 2004. The structure and differentiation of the synanthropic flora of the botanical gardens in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 73.2: 121-128.
 11. Galera H., Sudnik-Wójcikowska B. 2004. Historyczne notowania chwastów związanych z działalnością ogrodów botanicznych Europy Centralnej. Fragm. Flor. Geobot.Polonica 11.2: 293-317.
 12. Sudnik-Wójcikowska B., Galera H. 2005. Floristic differences in some anthropogenic habitats in Warsaw. Ann. Bot. Fennici 42: 185-193.
 13. Moraczewski I.R., Sudnik-Wójcikowska B. 2007. Polish urban flora: conclusions drawn from “Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland”. Ann. Bot. Fennici 44: 170-180.
 14. Zachwatowicz M., Petrović K., Sudnik-Wójcikowska B. 2008. The occurrence of European mistletoe under the conditions of high human impact in the central part of Warsaw, Poland. Problemy Ekologii Krajobrazu 22: 101-114.
 15. Galera H., Sudnik-Wójcikowska B., 2010. Central European botanical gardens as centres of dispersal of alien plants – attempt at assessing the potential threat to the local flora. Acta Soc. Bot. Pol. 79.2: 147-156.
 16. Galera H., Sudnik B., Ostrowski M. 2010. A place which no longer exist. Documental value of the floristic investigation carried out on the remains of the 10-th Anniversary Stadium in Warsaw. Acta Soc. Bot. Pol. 79, suppl. 1.
 17. Galera H., Sudnik-Wójcikowska B., Wierzbicka M., Wiłkomirski B. 2011. Encroachment of forest species into operating and abandoned railway areas in north-eastern Poland. Plant Biosystems 145.1: 23-36. DOI: 10.1080/11263504.2010.522803
 18. Wiłkomirski B., Sudnik-Wójcikowska B., Galera H., Wierzbicka M., Malawska M., 2011. Railway transportation as a serious source of organic and inorganic pollution. Water, Air and Soil Pollution 218: 333-345. DOI 10.1007/s11270-010-0645-0
 19. Wiłkomirski B., Galera H. Sudnik-Wójcikowska B., Staszewski T., Malawska M. 2011. 2012. Railway tracks – habitat conditions, contamination, floristic settlement – a review. Environment and Natural Resources Research 2.1:86-95.
 20. Sudnik-Wójcikowska B., Galera H. 2011. Warsaw. In: J.G. Kelcey, N. Müller (eds). Plants and Habitats in European Cities. Springer, New York, p.: 499-545. DOI: 10.1007/978-0-387-89684-7_15.
 21. Galera H., Sudnik-Wójcikowska B., Wierzbicka M., Jarzyna I., Wiłkomirski B. 2012. Directions of changes in the flora structure in the abandoned railway areas. Ecological Questions 16: 29-39.
 22. Wierzbicka M., Galera H., Sudnik-Wójcikowska B., Wiłkomirski B. 2013. Geranium robertianum L. – plant form adapted to the specific conditions along railway – “railway–wandering plant. Plant Syst. Evol. 300:973-985. DOI 10.1007/s00606-013-0936-1
 23. Galera H., Sudnik-Wójcikowska B., Wierzbicka M., Jarzyna I., Wiłkomirski B. 2014. Structure of the flora of railway under various kinds of anthropopression. Polish Botanical Journal 59(1): 121-130. DOI 10.2478/pbj-2014-0001
 24. Sudnik-Wójcikowska B., Galera H., Suska-Malawska M., Staszewski T., Wiłkomirski B. 2014. Specyfika grupy najpospolitszych gatunków we florze wybranych silnie skażonych odcinków torowisk kolejowych w północno-wschodniej Polsce (Mazury i Podlasie). Monitoring Środowiska Przyrodniczego 15: 59-73.
 25. Staszewski T., Malawska M., Sudnik-Wójcikowska B., Galera H., Wiłkomirski B. 2015. Soil and plants contamination with selected heavy metals in the area of a railway junction. Archives of Environmental Protection 41(1):35-42.
 26. Mętrak M., Chmielewska M., Sudnik-Wójcikowska B., Wiłkomirski B., Staszewski T., Suska-Malawska M. 2015. Does the function of railway infrastructure determine qualitative and quantitative composition of contaminants (PAHs, heavy metals) in soil and plant biomass? Water Air Soil Pollution (2015): 226-253. DOI 10.1007/s11270-015-2516-1

Chorologia, biologia i ekologia gatunków inwazyjnych i potencjalnie inwazyjnych

 1. Sudnik-Wójcikowska B., Guzik J. 1996. The spread and habitats of Eragrostis pilosa (Poaceae) in the Vistula valley. Fragm. Flor. Geobot. 41.2: 753-769.
 2. Guzik J., Sudnik-Wójcikowska B. 2005. Critical review of species of the genus Eragrostis in Poland. [W:] L. Frey (red.) Biology of grasses. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków.

Kurhany jako refugia flory w strefie lasostepu i stepów południa Ukrainy. Ochrona stepów i muraw kserotermicznych

 1. Moysiyenko I.I , Sudnik-Wójcikowska B. 2004. The ecological and floristic differentiation of kurgans in southern Ukraine. [W:] M. F. Boiko (ed.) J. K. Paczoski ta suchasna botanika. Ailant, Kherson, s.: 39-47.
 2. Moysiyenko I.I., Sudnik-Wójcikowska B. 2006. The flora of kurgans in the steppe zone of southern Ukraine – phytogeographical and ecological aspects. Polish Bot. Studies 22: 387-398.
 3. Moysiyenko I.I., Sudnik-Wójcikowska B. 2006. The flora of kurgans in the desert steppe zone of southern Ukraine. Chornomor. Bot. Journ. 2.1: 5-35.
 4. Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I. 2006. The flora of kurgans in the west Pontic grass steppe zone of southern Ukraine. Chornomor. Bot. Journ. 2.2: 14-44.
 5. Sudnik-Wójcikowska B. Moysiyenko I. I., Slim P. A. 2006. Dynamics of the flora of windbreaks in the agricultural landscape of steppes in southern Ukraine. Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 77-81.
 6. Moysiyenko I.I., Sudnik-Wójcikowska B. 2008. Sozofity u flori kurganiv – refugiumiv stepovoi flori na pivdni Ukrainii. [Sozophytes in flora of kurgans – refugia of steppe flora in southern Ukraine]. Zapovidna Sprava v Ukraini [Nature Reserves in Ukraine] 14.1: 16-24.
 7. Moysiyenko I.I., Sudnik-Wójcikowska B. 2008. Kurgani – refugium stepovogo raslinnogo pokrivu b agrolanschafti pivdnia Ukrainy. Ekol. Zhurnal Zhiva Ukraina 1-2: 16-20.
 8. Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I. 2008. The synanthropic flora of kurgans within three steppe zones in southern Ukraine. Biodiv. Res. Conserv. 11-12: 41-48.
 9. Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I., Slim P.A., Moraczewski I.R. 2009. Impact of the invasive species Elaeagnus angustifolia L. on vegetation in Pontic desert steppe zone (southern Ukraine). Pol. J. Ecol. 57.2: 269-281.
 10. Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I. 2008. The floristic differentiation of microhabitats within kurgans in the desert steppe zone of southern Ukraine. Acta Soc. Bot. Pol. 77.2: 139-147.
 11. Moysiyenko I.I., Sudnik-Wójcikowska B. 2010. Flora of kurgans in the Pontic herb(-rich) grass steppe zone in Ukraine. Chornomor. Bot. Journ. 5.3: 333-369.
 12. Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I. 2010. Flora of kurgans in the forest steppe zone in Ukraine. Chornomorski Bot. Journ 6.2: 162-199
 13. Moysiyenko I.I., Sudnik-Wójcikowska B. 2010. Kurgans in Ukraine as a refuge of steppe flora. Bull. Eur. Dry Grassl., Group IAVS 6: 6-10.
 14. Rowińska A., Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I. 2010. Kurhany – dziedzictwo kultury w krajobrazie antropogenicznym strefy stepów i lasostepu – oczami archeologa i botanika. Wiadomości Botaniczne 54(3/4): 7-20.
 15. Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I. 2011. Zonal character of the flora of kurgans in central and southern Ukraine. Biodiv. Res. Conserv. 17: 47-52.
 16. Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I. Zachwatowicz M. 2011. The value and need for protection of kurgan flora in the anthropogenic landscape of steppe zone in Ukraine. Plant Biosystems 145.3: 638-653. DOI:10.1080/11263504.2011.601335.
 17. Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I. 2011. Anthropogenic elements of the Ukrainian landscape and the problem of local steppe restoration. Annales UMCS, Sectio C, 66.1: 85-103. [Versita 10.2478/v10067-011-0021-5]
 18. Moysiyenko I.I., Sudnik-Wójcikowska B. 2012. Rol’ kurganov v sokhranienii stepnoi flory Ukrainy: itogi desyatiletnigo issledovaniya. Stepnoi Byulleten’ 35: 33-38.
 19. Moysiyenko I.I., Sudnik-Wojcikowska B., Zachwatowicz M., Dembicz I. 2012. Kurgans as a refuge of steppe flora in agrolandscapes (on example Ukraine) / Tarim arazilerinde step florasinin siğinal olarak kurganalar (Ukrayna örneği) // Colaboration Projects on Tourism, Sports, Bio-Diversity and Global Changes. Erzumun, Ataturk University Turkey, p. 276-285.
 20. Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I. (eds), z udziałem I. Dembicz, H. Galery, A. Rowińskiej, M. Zachwatowicz. 2012. Kurhany na „Dzikich Polach” – dziedzictwo kultury i ostoja ukraińskiego stepu. [Kurgans in the ‘Wild Field’ – a cultural heritage and refugium of the Ukrainian steppe]. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp.194 + CD.
 21. Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I. 2013. Ukrainian kurgans as refugia of steppe flora and their role in steppe restoration. Ukrainische Kurgane als Refugien der Steppen-Flora und ihr Potential für die Renaturierung der Steppe. [In:] Baumbach H., Pfützenreuter, S. [Eds.]. Steppenlebensräume Europas – Gefährdung, Erhaltungsmaßnahmen und Schutz. Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz, Erfurt. p. 201-210.
 22. Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I., 2014. Indicative role of the flora of kurgans in the ‘Wild Field’(southern Ukraine). Indykacyjna rola flory kurhanów na „Dzikich Polach”(południowa Ukraina). Monitoring Środowiska Przyrodniczego 15: 75-83.
 23. Moysiyenko I.I., Zachwatowicz M., Sudnik-Wójcikowska B. & Jabłońska E. 2014. Kurgans help to protect endangered steppe species in the Pontic grass steppe zone, Ukraine. Wulfenia 21: 83-94.
 24. Lisetskii F.N., P. Goleusov V., Moysiyenko I.I., Sudnik-Wójcikowska B. 2014. Microzonal distribution of soils and plants along the catenas of mound structures. Contemporary Problems of Ecology 7.3: 282–293. DOI: 10.1134/S1995425514030111.
 25. Lisetskii, F N; Sudnik-Wojcikowska, B; Moysiyenko, I I. 2016. Flora Differentiation among Local Ecotopes in the Transzonal Study of Forest-Steppe and Steppe Mounds. Izvestiia Akademii nauk. Seriia biologicheskaia 2: 207-215.
 26. Lisetskii F., Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I. 2016. Flora Differentiation among Local Ecotopes in the Transzonal Study of Forest-Steppe and Steppe Mounds. Bull. Rus. Acad. Sci. 43(2):169–176· DOI: 10.1134/S1062359016010106
 27. Deak B., Tóthmérész B. Valko O., Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I., Bragina T.M., Apostolova I., Dembicz I., Bykov N.I., Török P. 2016. Cultural monuments and nature conservation: review on the role of kurgans in the conservation and the restoration of the steppe vegetation. Biodivers Conserv. 25: 2473-2490. DOI 10.1007/s10531-016-1081-2
 28. Dembicz I., Moysiyenko I. I., Shaposnikova A., Vynokurov D., Kozub Ł, Sudnik-Wójcikowska B. 2016. Isolation and patch size drive specialist plant species density within steppe islands: a case study of kurgans in southern Ukraine. Biodivers Conserv 25: 2289–2307. DOI 10.1007/s10531-016-1077-y.
 29. Moysiyenko І.І., Dayneko P.M., Zachwatowicz M., Dembicz I., Sudnik-Wójcikowska B. 2019. An annotated list of the flora of the projected reserve «Staroshvedskyi» (Kherson region, Ukraine). Chornomors’k. bot. z., 15 (2): 185–201. doi: 10.32999/ksu1990–553Х/2019–15–2–7
 30. Dayneko P.M., Moysiyenko І.І., Sudnik-Wójcikowska, Dembicz I., Zachwatowicz M. 2020. Conspectus flora of the old settlements of the Lower Dnipro. Chornomors’k. bot. z., 16 (1): 6–39. doi: 10.32999/ksu1990-553X/2020-16-1-1
 31. Dayneko P., Moysiyenko I., Dembicz I., Zachwatowicz M., Sudnik-Wójcikowska B. 2020. Ancient settlements in Southern Ukraine: how do local and landscape factors shape vascular plant diversity patterns in the last remnants of grass steppe vegetation? Tuexenia 40: 459–478.
 32. Dembicz, I., Moysiyenko, I.I., Kozub, Ł., Dengler, J., Zakharova, M., and Sudnik-Wójcikowska, B. 2020 i 2021. Steppe islands in a sea of fields: Where island biogeography meets the reality of a severely transformed landscape. Journal of Vegetation Science, 32.1: 1-11. https://doi.org/10.1111/jvs.12930
 33. Moysiyenko І.І., Skobel N.O., Sudnik-Wójcikowska B., Dembicz I., Zachwatowicz M., Zakharova M.Ya., Dzerkal V.M. (2021). Old cemeteries as refuge of the steppe flora in Southern Ukraine. Chornomors’k. bot. z., 17 (3): 194–217. doi: 10.32999/ksu1990-553X/2021-17-3-1

Fitogeografia i ochrona przyrody

 1. Sudnik-Wójcikowska B. 2004. Agrimonia pilosa Ledeb. – rzepik szczeciniasty. Dianthus nitidus Waldst. & Kit.- goździk lśniący. Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.E. Schmidt – jezierza giętka. [W:] B. Sudnik-Wójcikowska, H. Werblan-Jakubiec (red.). Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Wyd. Ministerstwa Środowiska, Warszawa, s.: 72-74, 202-203, 204-205
 2. Galera H., Sudnik-Wójcikowska B. 2010. Dolina Wisły i Skarpa Warszawska w życiu miasta. W: A. Obidziński (red.) Z Mazowsza na Podlasie i Wileńszczyznę. Zróznicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowej i Północno-Wschodniej. Monografia sesji terenowych LV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botaniczngo „Planta in vivo, in vitro et in silico”, Warszawa 6-12 września 2010. Wyd. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, s. 95-102.
 3. Galera H., Sudnik-Wójcikowska B., Dubielecka B., Jackiewicz M. 2010. Warszawskie impresje botaniczne. W: A. Obidziński (red.) Z Mazowsza na Podlasie i Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowej i Północno-Wschodniej. Monografia sesji terenowych LV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botaniczngo „Planta in vivo, in vitro et in silico”, Warszawa 6-12 września 2010. Wyd. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, s. 118-121.
 4. Sudnik-Wójcikowska B. 2010. Flora – rośliny naczyniowe. W: M. Luniak (red.). Przyroda Bielan warszawskich. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Urząd Dzielnicy Warszawa Bielany. Warszawa, s.: 88-97.
 5. Jakubowski K., Luniak M., Sudnik-Wójcikowska B. 2010. Badania przyrodnicze na Bielanach − w przeszłości i dziś. W: M. Luniak (red.). Przyroda Bielan warszawskich. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Urząd Dzielnicy Warszawa Bielany. Warszawa, s.: 24-36.
 6. Sudnik-Wójcikowska B. 2011. Islandzkie wulkany a naturalna i antropogeniczna roślinność w strefie tundry. Kosmos 60.3-4: 305-312.
 7. Sudnik-Wójcikowska B. 2011. Park narodowy w kraterze wulkanu – rośliny Yellowstone tolerujące wysokie temperatury. Kosmos 60.3-4: 313-321.
 8. Sudnik-Wójcikowska B., Jędrzejewska-Szmek K., Sikorski P. 2020. Flora parku Pole Mokotowskie w Warszawie. Prace i Studia Geograficzne, 65.1, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s.: 33-42.
 9. Sikorski P., Sudnik-Wójcikowska B., Kais K. 2020. Roślinność parku Pole Mokotowskie w Warszawie. Prace i Studia Geograficzne,1, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s.: 43-52.
 1. Podręczniki, słowniki, encyklopedie, multimedia, książki popularno-naukowe
 1. Kupidłowska E., Sudnik-Wójcikowska B. 1997. Słownik szkolny. Terminy i pojęcia botaniczne. WSiP, Warszawa., ss. 255.
 2. Sudnik-Wójcikowska B. 1999. Encyklopedia szkolna Biologia. WSiP, Warszawa (około 50 haseł).
 3. Moraczewski I. R., Sudnik-Wójcikowska B., Dubielecka B., Rutkowski R., Nowak K. A., Borkowski W., Galera H. 2000. Flora ojczysta – gatunki pospolite, chronione, ciekawe. CD-ROM. [Atlas roślin, słownik botaniczny i multimedialne klucze do oznaczania]. Wyd. Stigma, Warszawa.
 4. Podbielkowski Z., Sudnik-Wójcikowska B. 2003. Rośliny mięsożerne zwane owadożernymi. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa, ss. 132.
 5. Podbielkowski Z., Sudnik-Wójcikowska B. 2003. Słownik roślin użytkowych: polski, łaciński, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski. PWRiL, Warszawa, ss. 708.
 6. Sudnik-Wójcikowska B., Werblan-Jakubiec H. (red.). 2004. Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Wyd. Ministerstwa Środowiska, Warszawa, ss. 214.
 7. Moraczewski I., Sudnik-Wójcikowska B., Dubielecka B., Rutkowski R., Nowak K., Borkowski W., Galera H. 2004. Flora ojczysta. System identyfikacji roślin i atlas [CD-ROM]. Wyd. Cortex Nova, Bydgoszcz.
 8. Ostrowski M., Sudnik-Wójcikowska B., Galera H. 2008. To the eyes of the explorers there appeard a green isle. In: J. Warsza (ed.). Stadium X – a place that never was. Bec Zmiana Foundation, Warszawa, Kraków.
 9. Sudnik-Wójcikowska B. 2010. Rośliny – wykrywacze wyspy cieplnej w mieście. Serwis edukacyjny www.zycieaklimat.edu.pl
 10. Sudnik-Wójcikowska B. 2010. Flora Polski. Rośliny synantropijne. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 11. Sudnik-Wójcikowska B. 2012. Flora Polski. Rośliny kserotermiczne. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 12. Galera H., Jurkiewicz E., Sudnik-Wójcikowska B. 2013. Kwiaty i zioła na ostatnią drogę. [W:] J. Golonka OSPPE (red.). Tajemnice Bazyliki Jasnogórskiej. Studium do dziejów. PaulinianumWyd. Zakonu Paulinów, Jasna Góra-Częstochowa, s. 181-224.
 13. Sudnik-Wójcikowska B., Krzyk A. 2015. Flora Polski. Rośliny wydm, solnisk, klifów i aluwiów. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 14. Sudnik-Wójcikowska B. 2016. Cenne gatunki flory na użytkach rolnych (rozdział 4). W: Kalinowska A., Kołodziejczyk A., Radziejowski J., Sieniarska E., Sudnik-Wójcikowska B. 2016. Bioróżnorodność obszarów wiejskich – skarb, który warto chronić. Fundacja Ziemia i Ludzie, Warszawa, s. 27-44.
 15. Sudnik-Wójcikowska B., Orczewska A. 2018. Rośliny Polski. Najciekawsze i najpiękniejsze gatunki naszej flory. Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa, ss. 320.
 16. Sikorski P., Sudnik-Wójcikowska B., Rutkowski L., Cwener A., Wierzba M., Krechowski J., Sikorska D. Atlas turzyc z kluczami do oznaczania gatunków. Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa, ss. 260.