Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

2014

2014

Prace oryginalne wymienione w Części A

  1. Brzeziński Marcin, Rodak Łukasz, Zalewski Andrzej, 2014. „Reversed” intraguild predation: red fox cubs killed by pine marten. Acta Theriologica 59, 473–477.
  2. Brzeziński Marcin, Mętrak Monika, 2014. Spring migration rates and community structure of amphibians breeding in an old and newly established midfield ponds. Folia Zoologica 63(3), 161-170.
  3. Brzeziński Marcin, Zalewski Andrzej, Niemczynowicz Agnieszka, Jarzyna Ingeborga, Suska-Malawska Małgorzata, 2014. The use of chemical markers for the identification of farm escapes in feral mink populations. Ecotoxicology, 23, 767-778.
  4. Chwedorzewska K.J., Giełwanowska I., Olech M., Molina-Montenegro M.A., Wódkiewicz Maciej, Galera Halina. 2014. Poa annua L. in the maritime-Antarctic – an overview. Polar Record. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0032247414000916
  5. Dembicz Iwona, Kozub Łukasz, Brzezińska Kamila, Zaniewski Piotr, Jarzombkowski Filip, Piórkowski Hubert. 2014. Stanowiska rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych terenów otwartych północnej i środkowej części Niziny Mazowieckiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 21(2), 287-303.
  6. Ellis L. T., Afonina O. M., Asthana A. K., Gupta R., Sahu V., Nath V. , Batan N., Bednarek-Ochyra H., Benitez A., P. Erzberger, Fedosov V. E., Górski P., Gradstein S. R., Gremmen N., Hallingbäck T., Hagström M., Köckinger H., Lebouvier M., Meinunger L., Németh C., Nobis M., Nowak A., Özdemir T., Pantović J., Sabovljević A., Sabovljević M. S., Pawlikowski Paweł., Plášek V., Číhal L., Sawicki J., Sérgio C., Ministro P., Garcia C. A., Smith V. R., Ştefănuţ S.¸ Stow S., Suárez G. M., Flores J. R., Thouvenot L., Váňa J., van Rooy J., Zander R. H. 2014. New national and regional bryophyte records, 39. Journal of Bryology 36(2).
  7. Ellis L. T., Aleffi M., Tacchi R., Alegro A., Alonso M., Asthana A. K., Sahu V., Biasuso A. B., Callaghan D. A., Ezer T., Kara R., Seyli T., Garilleti R., Gil-López M. J., Gwynne-Evans D., Hedderson T. A., Kiebacher T., Larrain J., Long D., Lüth M., Malcolm B., Mamontov Y. S., Newsham K. K., Nobis M., Nowak A., Ochyra R., Pawlikowski Paweł., Plášek V., Čihal L., Potemkin A. D., Puche F., Rios D., D. Gallego D., Guerra J., Sawicki J., Schäfer-Verwimp A., Segarra-Moragues J. G., Šegota V., Sofronova E. V., Ştefănuţ S., Szűcs P., Bidló A., Papp B., Szurdoki E., Tan B. C., Váňa J., Vigalondo B., Draper I., Lara F., Yoon Y.-J., Sun B.-Y., Nishimura N.. 2014. New national and regional bryophyte records, 41. Journal of Bryology, 36(4), 306-324.
  8. Górski P., Pawlikowski Paweł, Staniaszek-Kik M., Rosadziński S., Stebel A., Rusińska A., Zubel R., Wilhelm M., Fudali E., Cykowska-Marzencka B., Przewoźnik L. 2014. New distributional data on bryophytes of Poland, 1. Steciana 18(2), 77-87.
  9. Jabłońska Ewa, Falkowski Tomasz, Chormański Jarosław, Jarzombkowski Filip, Kłosowski Stanisław, Okruszko Tomasz, Pawlikowski Paweł, Theuerkauf Martin, Wassen Martin J., Kotowski Wiktor, 2014. Understanding the long-term ecosystem stability of a fen mire by analyzing subsurface geology, eco-hydrology and nutrient stoichiometry-Case study of the Rospuda Valley (NE Poland). Wetlands 34, 815-828.
  10. Jedlikowski Jan, Brambilla Mattia, Suska-Malawska Małgorzata, 2014. Fine-scale selection of nesting habitat in Little Crake Porzana parva and Water Rail Rallus aquaticus in small ponds. Bird Study 61(2), 171-181.
  11. Jedlikowski Jan, 2014. Abnormal number of eggs in a Water Rail nest. British Birds 107, 371-372.
  12. Jiménez-Alfaro Borja, Hájek Michal, Ejrnas Rasmus, Rodwell John, Pawlikowski Paweł, Weeda Eddy J., Laitinen Jarmo, Asbjorn Moen, Bergamini Ariel, Liene Aunina, Sekulová Lucia, Tahvanainen Teemu, Gillet Francois, Jandt Ute, Dítě Daniel, Hájková Petra Gilles Corriol, Kondelin Hanna, Díaz Tomas 2014. Biogeographic patterns of base-rich fen vegetation across Europe. – Applied Vegetation Science 17, 367-380. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/avsc.12065
  13. Koperski Paweł, Narożniak Ewa, Mętrak Monika, 2014. Composition of mollusk communities as a proxy in studies on seasonal dynamics of astatic water bodies. Monitoring Środowiska Przyrodniczego 15, 23-31.
  14. Lisetskii F.N., P. Goleusov V., Moysiyenko Ivan I, Sudnik-Wójcikowska Barbara. 2014. Microzonal distribution of soils and plants along the catenas of mound structures. Contemporary Problems of Ecology. 7.3, 282–293.
  15. Maszczyk Piotr, Bartosiewicz Maciej, Jurkowski Jakub Eryk, Wyszomirski Tomasz, 2014. Interference competition in a planktivorous fish (Rutilus rutilus) at different prey densities and temperatures. Limnology 15: 155-162.
  16. Mętrak Monika, Pawlikowski Paweł, Suska-Malawska Małgorzata, 2014. Age and land use as factors differentiating hydrochemistry and plant cover of astatic ponds in post-agricultural landscape. Journal of Water and Land Development 21(IV-VI): 29-37.
  17. Moysiyenko Ivan I., Zachwatowicz Maria , Sudnik-Wójcikowska Barbara, Jabłońska Ewa. 2014. Kurgans help to protect endangered steppe species in the Pontic grass steppe zone, Ukraine.
  18. Pawlikowski Paweł, Rutkowska Elżbieta Kłosowski Stanisław, Jabłońska Ewa, Drzymulska Danuta 2014. Development of bog-like vegetation during terrestrialization of polyhumic lakes in north-eastern Poland is not accompanied by ecosystem ombrotrophication – Hydrobiologia 737, 87-95. DOI: 10.1007/s10750-013-1783-3
  19. Pawlikowski Paweł, 2014. Mollusc and plant assemblages controlled by different ecological gradients at Eastern European fens. Acta Oecologica, 56, 66-73.
  20. Sudnik-Wójcikowska Barbara, Galera Halina, Suska-Malawska Małgorzata, Staszewski Tomasz, Wiłkomirski Bogusław, 2014. Specyfika grupy najpospolitszych gatunków we florze silnie skażonych odcinków torowisk kolejowych w północno-wschodniej Polsce (Mazury i Podlasie). Monitoring Środowiska Przyrodniczego 15, 59-73.
  21. Sudnik-Wójcikowska Barbara, Moysiyenko Ivan I. 2014. Indicative role of the flora of kurgans in the ‘Wild Field’(southern Ukraine). Monitoring Środowiska Przyrodniczego 15, 75-93.
  22. Suska-Malawska Małgorzata, Pawlikowski Paweł, Mętrak Monika, 2014. Assessment of indicative value of Typhetum latifoliae communities in small ponds in post-agricultural area (Masurian Landscape Park). Monitoring Środowiska Przyrodniczego 15, 85-92.
  23. Wódkiewicz Maciej, Ziemiański Maciej, Kwiecień Kamil, Chwedorzewska Katarzyna J., Galera Halina, 2014. Spatial structure of the soil seed bank of Poa annua L. – alien species in the Antarctica. Biodiversity and Conservation 23, 1339-1346. DOI: 10.1007/s10531-014-0668-8
  24. Wódkiewicz Maciej, Gruszczyńska Bożenna, 2014. Genetic diversity and spatial genetic structure of Stellaria holostea populations from urban forest islands. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 56/1, 1-12.

Monografie i rozdziały w monografiach

  1. Bloch-Orłowska Joanna, Paweł Pawlikowski, Elżbieta Cieślak 2014. Saxifraga hirculus L. Skalnica torfowiskowa. str. 246-248. W: Róża Kaźmierczakowa, Kazimierz Zarzycki, Zbigniew Mirek (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
  2. Galera Halina, 2014. Botaniczne „śledztwo” w sprawie Martwej natury kwiatowej w szklanym wazonie Andreasa Stecha. A botanical “investigation”. The Case of Andreas Stech’s Floral Still Life in a Glass Vase. W: Grzybkowska Teresa, Żygulski Zdzisław, Galera Halina, Kamińska Aldona, Kobuszewska-Bieske Marianna, Głębowicz Witold. Martwa natura kwiatowa w szklanym wazonie barokowego malarza gdańskiego Andreasa Stecha. Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa, s. 35-67.
  3. Jarzombkowski Filip, Leszek Bernacki, Paweł Pawlikowski, Mirosław Szczepański, Alojzy Przemyski, Edward Bróż 2014. Hammarbya paludosa (L.) Kuntze Wątlik błotny. str. 798-800. W: Róża Kaźmierczakowa, Kazimierz Zarzycki, Zbigniew Mirek (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
  4. Niemczynowicz Agnieszka, Brzeziński Marcin, Zalewski Andrzej, Wpływ intensywności ustawienia norki amerykańskiej (NEOVISON VISON) na strukturę jej populacji w czterech parkach narodowych , [W] Ulbrych Łukasz, Jankow Władysław, Zalewski Andrzej, Wypychowski Kamil, Ekologia i wpływ na środowisko gatunków inwazyjnych, 139-151.
  5. Pawlikowski Paweł, 2014. Botrychium virginianum (L.) Swartz Podejźrzon wirginijski. str. 49-51. W: Róża Kaźmierczakowa, Kazimierz Zarzycki, Zbigniew Mirek (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
  6. Pawlikowski Paweł, Włodzimierz Pisarek, Mirosław Szczepański 2014. Stellaria crassifolia Ehrh. Gwiazdnica grubolistna, str. 118-120. W: Róża Kaźmierczakowa, Kazimierz Zarzycki, Zbigniew Mirek (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
  7. Pawlikowski Paweł, Wanda Wójtowicz 2014. Pulsatilla patens (L.) Mill. Sasanka otwarta. str. 186-188. W: Róża Kaźmierczakowa, Kazimierz Zarzycki, Zbigniew Mirek (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
  8. Pawlikowski Paweł. 2014. Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski Manna litewska. str. 637-639. W: Róża Kaźmierczakowa, Kazimierz Zarzycki, Zbigniew Mirek (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
  9. Pawlikowski Paweł, Waldemar Żukowski 2014. Baeothryon alpinum (L.) T. V. Egorova Wełnianeczka alpejska. str. 667-670. W: Róża Kaźmierczakowa, Kazimierz Zarzycki, Zbigniew Mirek (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
  10. Pawlikowski Paweł. 2014. Carex disperma Dewey Turzyca szczupła. str. 700-702, W: Róża Kaźmierczakowa, Kazimierz Zarzycki, Zbigniew Mirek (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
  11. Symonides Ewa. 2014. Ochrona Przyrody. Wydanie nowe zmienione i zaktualizowane. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 780 Liczba arkuszy wydawniczych: 50 (Uniwersytet Warszawski).
  12. Symonides Ewa. 2014. Współczesna różnorodność biologiczna – jej znaczenie dla człowieka, zagrożenie i szansy ochrony. W: Bogdan Galwas, Bohdan Wyżnikiewicz (Redakcja Naukowa) Czy kryzys światowych zasobów? 2014, s.s. 260, rozdział II, 179-198, Wyd. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polska Akademia Nauk, Warszawa.
  13. Wołkowycki Dan, Leszek Bernacki, Paweł Pawlikowski 2014. Dactylorhiza baltica (Klinge) N. I. Orlova Kukułka bałtycka (stoplamek bałtycki). str. 767-768. W: Róża Kaźmierczakowa, Kazimierz Zarzycki, Zbigniew Mirek (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
  14. Zalewski Andrzej, Brzeziński Marcin. 2014. Norka amerykańska – Biologia gatunku inwazyjnego. Białowieża, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ss. 260.
  15. Zalewski Andrzej, Brzeziński Marcin, Kozakiewicz Michał, Bartoszewicz Magdalena, Ratkiweicz Mirosław, Zalewska Marta, 2014, Zmienność genetyczna Norki amerykańskiej w zasięgu jej introdukcji, [W] Ulbrych Łukasz, Jankow Władysław, Zalewski Andrzej, Wypychowski Kamil, Ekologia i wpływ na środowisko gatunków inwazyjnych, 73-90.
  16. Załuski Tomasz, Jabłońska Ewa , Pawlikowski Paweł, Włodzimierz Pisarek, Marek Kucharczyk, 2014. Betula humilis Schrank Brzoza niska. str. 92-95. W: Róża Kaźmierczakowa, Kazimierz Zarzycki, Zbigniew Mirek (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
  17. Załuski Tomasz , Paweł Pawlikowski, Iwona Paszek, Lucjan Rutkowski 2014. Thesium ebracteatum Hayne Leniec bezpodkwiatkowy. str.101-104, W: Róża Kaźmierczakowa, Kazimierz Zarzycki, Zbigniew Mirek (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.