Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

dr Iwona Dembicz

Problematyka badawcza

 • Ekologia roślinności nieleśnej (murawy kserotermiczne, stepy, łąki, torfowiska)
 • Ekologia „wysp siedliskowych”
 • Ochrona przyrody
 • Badania florystyczne
 • Genetyka populacyjna roślin

Projekty badawcze

 • „Ocena stopnia izolacji populacji wybranych gatunków roślin stepowych występujących na kurhanach i w innych ostojach stepu pontyjskiego (południowa Ukraina) oraz określenie wpływu wielkości i stopnia izolacji enklaw stepu na ich bogactwo florystyczne”; grant Narodowego Centrum Nauki Preludium; UMO-2013/09/N/NZ8/03234.

Współpraca z innymi ośrodkami /popularyzacja:

 • Współpraca z Państwowym Uniwersytetem w Chersoniu (Ukraina) oraz działalność naukowa i popularyzatorska w ramach „European Dry Grassland Group”- międzynarodowej organizacji zrzeszającej naukowców i praktyków zajmujących się badaniami i ochroną muraw kserotermicznych oraz stepów Eurazji.

Publikacje

 • Biurrun I., García-Mijangos I., Berastegi A., Ambarli D., Dembicz I., Filibeck G., Jandt U., Janišová M., Jaunatre R., Kącki Z., Kuzemko A., Pedashenko H., Polchaninova N. Y., Vynokurov D, Dengler J. 2014. Diversity of dry grasslands in Navarre (Spain). Experiences from the 7th EDGG Field Workshop, 15-24 June 2014. Bulletin of the European Dry Grassland Group 24-25: 4-21.
 • Zaniewski P., Bernatowicz A., Kozub Ł., Truszkowska E., Dembicz I., Wierzbicka M. 2014. Traditionally managed patch of Cladonia-Scots pine forest in the Biebrza valley – specifity of the protected forest community shaped by human activity. Ecological Questions 20: 45-52.
 • Dembicz I., Kozub Ł., Brzezińska K., Zaniewski P., Jarzombkowski F., Piórkowski H. 2014. Localities of rare and endangered vascular plant species of open habitats in northern and central Mazovian Lowland. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 21(2): 287–303.
 • Dembicz I., Kozub Ł., Zaniewski P. 2013. Nowe stanowisko Thesium ebracteatum (Santalaceae) w województwie mazowieckim. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 20(1): 133-136.
 • Janišová M., Becker T., Becker U., Demina O., Dembicz I., Ermakov N., Filibeck G., Frank D., Guarino R., Jaunatre R., Kozub Ł., Polyakova M., Suzuki K., Dengler J. 2013. Steppes of Southern Siberia Experiences from the 6th EDGG Research Expedition to Khakassia, Russia (22 July – 1 August 2013). Bulletin of the European Dry Grassland Group 19/20: 31-48.
 • Pawlikowski P., Wołkowycki D., Zaniewski P., Dembicz I., Torzewski K., Zarzecki R., Cąkała A., Kotowska K., Galus M., Topolska K., Kozub Ł. 2013. Vascular plants of the Mały Borek Nature Reserve in the Augustów Forest (NE Poland). Botanica Steciana 17: 61-65.
 • Dembicz I., Zaniewski P., Kozub Ł. 2012.The “Puszcza Słupecka” Nature Reserve near Warsaw as an example of recent wood rich in ancient-forest species. Botanica Steciana 16: 37-42.
 • Dembicz I., Kozub Ł., Zaniewski P. 2012. Bothriochloa ischaemum (Poaceae) na skarpie nadwiślańskiej w okolicy Wyszogrodu (województwo mazowieckie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19(2): 549-552.
 • Dembicz I. 2012. Biologia gatunków w warunkach prawdopodobnej izolacji – problem skuteczności krótko- i dalekodystansowej dyspersji pyłku oraz diaspor. W: Sudnik-Wójcikowska B., Moyisiyenko I. I. Kurhany na „Dzikich Polach” – dziedzictwo kultury i ostoja ukraińskiego stepu, s: 107-112. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Moysiyenko I.I., Sudnik-Wojcikowska B., Zachwatowicz M., Dembicz I. 2012. Kurgans as a refuge of steppe flora in agrolandscapes (on example Ukraine)/Tarim arazilerinde step florasinin siğinal olarak kurganalar (Ukrayna örneği) // Colaboration Projects on Tourism, Sports, Bio-Diversity and Global Changes. Proceedings of 1st Winter Summit at the Anatolian Summit (WISAS), 23-26th February 2012, Erzumun, Ataturk University Turkey. s: 276-285 (in English & Turkey).
 • Guarino R., Becker T., Dembicz I., Dolnik Ch., Kącki Z., Kozub Ł. Rejžek M., Dengler J. 2012. Impressions from the 4thEDGG Research Expedition to Sicily: community composition and diversity of Mediterranean grasslands. Bulletin of the European Dry Grassland Group 15: 12-22.
 • Pawlikowski P., Wołkowycki D., Zaniewski P., Kozub Ł., Jarzombkowski F., Dembicz I., Galus M., Zarzecki R., Banasiak Ł. 2011. Vascular plants of the Kozi Rynek Nature Reserve in the Augustów Forest (NE Poland). National Parks and Nature Reserves 30: 3-12.