Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

dr Ingeborga Jarzyna

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Statystyka
 • Ekologia ogólna
 • Cytometria w zastosowaniach biologicznych
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Rekultywacja i remediacja
 • Habitat studies
 • Global threats to the natural environment

Popularyzacja nauki

 • Festiwal Nauki
 • Noc Biologów

Zainteresowania naukowe

 • Ekologia zbiorowisk roślinnych
 • Populacjologia roślin
 • Biostatystyka
 • Inwazje roślinne
 • Ekologia miasta

Współpraca z innymi ośrodkami

 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Wydział Ekologii. Badania nad rozprzestrzenianiem się Heracleum mantegazzianum na terenie Polski. Optymalizacja modelu inwazji.
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny. I Katedra i Klinika Kardiologii. Analizy statystyczne danych biomedycznych.
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Leśny. Analiza zależności allometrycznych u roślin zielnych.
 • Merieux Nutrisciences (Silliker Polska Sp. z o.o.)  – Statystyka w mikrobiologii, szkolenie

Wybrane publikacje

 • Kiernozek E., Maslak P.,Kozlowska E., Jarzyna I., ; Średnicka-Tober D., Hallmann E.,; Kazimierczak R., Drela N.,; Rembiałkowska E. Biological Activity of Extracts from Differently Produced Blueberry Fruits in Inhibiting Proliferation and Inducing Apoptosis of HT-29 Cells. Foods Foods 2022, 11(19), 3011; https://doi.org/10.3390/foods11193011
 • Tulik M., Karczewski J., Szeliga N., Jura-Morawiec J., Jarzyna I., 2018. Morphological Characteristic And Allometric Relationships of Shoot in Two Undergrowth Plants: Polygonatum odoratum and Polygonatum multiflorum. Forests 9(12), 783, https://doi.org/10.3390/f9120783
 • Mędrzycki P., Jarzyna I., Obidziński A., Tokarska-Guzik B., Sotek Z., Pabjanek P., Pytlarczyk A., Sachajdakiewicz I.. 2017. Simple yet effective: Historical proximity variables improve the species distribution models for invasive giant hogweed (Heracleum mantegazzianum s.l.) in Poland.  PLoS ONE 12(9): e0184677. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184677  [EISSN: 1932-6203]
 • Brzeziński M., Zalewski A., Niemczynowicz A., Jarzyna I., Suska-Malawska M., 2014. The use of chemical markers for the identification of farm escapes in feral mink populations. Ecotoxicology, 23, 767-778
 • Galera H., Sudnik-Wójcikowska B., Wierzbicka M., Jarzyna I., Wiłkomirski B., 2014. Structure of the flora of railway areas under various kinds of antropopression. Polish Botanical Journal 59(1): 121–130.
 • Kolodzinska A., Kutarski A., Grabowski M., Jarzyna I., Malecka B., Opolski G., 2012. Abrasions of the outer silicone insulation of endocardial leads in their intracardiac part: a new mechanism of lead-dependent endocarditis. EUROPACE 14 (6): 903-910.
 • Jarzyna I., Małecka K., Panufnik-Mędrzycka D., Mędrzycki P., 2010.  Dynamics and ocurrence patterns of the Tatarian orache Atriplex tatarica L. (Chenopodiaceae) at the roadsides in Warsaw, Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79: 249-254.
 • Komosińska E., Wódkiewicz M., Jarzyna I., Jarochowska E., Milanowski R., Chwedorzewska K., Wyszomirski T., 2006. Some attempts to detect genetic differences between populations of small balsam (Impatiens parviflora DC.). Biodiversity Research and Conservation 3-4: 245-247
 • Xie A., Puget N., Shim I., Odate S., Jarzyna I., Bassing CH., Alt FW., Scully R., 2004. Control of Sister Chromatid Recombination by Histone H2AX. Molecular Cell 16(6):1017-1025.
 • Jarzyna I., 2002. Plant morphology and allometric relationships in competing and non-competing plants of Tagetes patula. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 71: 149-154.
 • Wyszomirski T., Wyszomirska I., Jarzyna I., 1999. Simple mechanisms of size distribution dynamics in crowded and uncrowded virtual monocultures. ECOLOGICAL MODELLING 115: 253-273