Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Ekologii roślinności i ochrony przyrody

  • ekologii roślinności i ochrony przyrody (dr hab. W. Kotowski, prof. ucz., dr hab. Ewa Jabłońska, dr Łukasz Kozub) zajmuje się badaniem zbiorowisk roślinnych i ich związków z gradientami siedliskowymi: edaficznymi, klimatycznymi, czy geochemicznymi. W naszym warsztacie badawczym ważną rolę odgrywa analiza różnorodności funkcjonalnej zbiorowisk, która pomaga m.in. zrozumieć reakcję fitocenoz na zmiany w środowisku, w tym zmiany klimatyczne. Metody funkcjonalnej ekologii roślinności wykorzystujemy też do oceny efektów metod ochrony i restytucji ekosystemów. Naszą pasją są szczególnie ekosystemy bagienne (torfowiska, doliny rzeczne), a misją – skuteczna ochrona naturalnych refugiów tych ekosystemów i restytucja obszarów zdegradowanych. Współpracownicy i doktoranci: K. Goldstein; I. Jaszczuk; Guixiang Li)