Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

dr hab. Maciej Wódkiewicz

Problematyka badawcza

 • Ekologia roślin tundry antarktycznej
 • Ekologia roślin starych lasów
 • Wyspy środowiskowe
 • Genetyka populacji
 • Glebowy bank nasion

Projekty badawcze

 • Zbiór w terenie materiału do jednej z części projektu “Eco­Cult” – Securing the Ecosystem Services and Biodiversity of Extensively Managed Cultural Landscapes. https://www.ufz.de/index.php?de=43305
 • Prowadzenie jednej z powierzchni eksperymentalnych w ramach projektu „GreneNet” – Genomics of rapid Evolution in Novel Environments. https://grenenet.wordpress.com/
 • Projekt NCN „Opus” pt. Poa annua w Antarktyce – specyfika rozprzestrzeniania się gatunku w skrajnych warunkach siedliskowych (nr wniosku: 2013/09/B/NZ8/03293, charakter udziału – główny wykonawca, projekt realizowany w latach 2014-2016)
 • Projekt badawczy NCN „Preludium” pt.Ocena stopnia izolacji populacji wybranych gatunków roślin stepowych występujących na kurhanach i w innych ostojach stepu pontyjskiego (południowa Ukraina) oraz określenie wpływu wielkości i stopnia izolacji enklaw stepu na ich bogactwo florystyczne (nr 2013/09/N/NZ8/03234, charakter udziału – wykonawca, projekt realizowany w latach 2014-2016)

Popularyzacja

Wybrane publikacje:

ARTYKUŁY

 • Galera H, Rudak A, Czyż E, Chwedorzewska KJ, Znój A, Wódkiewicz M. 2019. The role of the soil seed store in the survival of an invasive population of Poa annua at Point Thomas Oasis, King George Island, Maritime Antarctica. Global Ecol Cons https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00679
 • Rudak A, Wódkiewicz M., Znój A, Chwedorzewska KJ, Galera H. 2019. Plastic biomass allocation as a trait increasing the invasiveness of annual bluegrass (Poa annua L.) in Antarctica. Polar Biology 42: 149-157. https://dx.doi.org/10.1007/s00300-018-2409-z
 • Rudak A, Galera H, Znój A, Chwedorzewska KJ, Wódkiewicz M. 2018. Seed germination and invasion success of Poa annua L. in Antarctica. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 87(4):3606. https://doi.org/10.5586/asbp.3606
 • Galera H, Chwedorzewska KJ, Korczak-Abshire M, Wódkiewicz M. 2018. What affects the probability of biological invasions in Antarctica? Using an expanded conceptual framework to anticipate the risk of alien species expansion. Biodiversity and Conservation 27: 1789-1809. https://doi.org/10.1007/s10531-018-1547-5
 • Dembicz I, Szczeparska L, Moysiyenko I.I, Wódkiewicz M. 2018. High genetic diversity in fragmented Iris pumila L. populations in Ukrainian steppe enclaves, Basic and Applied Ecology 28: 37-47. https://doi.org/10.1016/j.baae.2018.02.009
 • Wódkiewicz M., Chwedorzewska KJ, Bednarek PT, Znój A, Androsiuk P, Galera H. 2018. How much of the invader’s genetic variability can slip between our fingers? A case study of secondary dispersal of Poa annua on King George Island (Antarctica). Ecology and Evolution 8: 592-600. DOI: 10.1002/ece3.3675 2016
 • Galera H, Wódkiewicz M., Czyż E, Łapiński S, Kowalska ME, Pasik M, Rajner M, Bylina P, Chwedorzewska, KJ. 2017. First step to eradication of Poa annua L. from Point Thomas Oasis (King George Island, South Shetlands, Antarctica). Polar Biology, 40(4), 939-945. doi:10.1007/s00300-016-2006-y
 • Wódkiewicz M., Dembicz I, Moysiyenko II. 2016. The value of small habitat islands for the conservation of genetic variability in a steppe grass species. Acta Oecologica 76: 22-30. http://dx.doi.org/10.1016/j.actao.2016.08.001
 • Galera H, Chwedorzewska KJ, Wódkiewicz M. 2015. Response of Poa annua to extreme conditions: comparison of morphological traits between populations from cold and temperate climate conditions. Polar Biology 38:1657-1666. https://doi.org/10.1007/s00300-015-1731-y
 • Chwedorzewska KJ, Giełwanowska I, Olech M, Molina-Montenegro MA, Wódkiewicz M., Galera H. 2015. Poa annua L. in the maritime-Antarctic – an overview. Polar Record 51:637-643 DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0032247414000916
 • Chwedorzewska K.J., Giełwanowska I., Olech M., Molina-Montenegro M.A., Wódkiewicz M., Galera H. 2014. Poa annua L. in the maritime Antarctic: an overview. Polar Record, DOI 10.1017/S0032247414000916
 • Wódkiewicz M., Ziemiański M., Kwiecień K., Chwedorzewska K.J., Galera H. 2014. Spatial structure of the soil seed bank of Poa annua L. – alien species in the Antarctica. Biodivers Conserv 23: 1339-1346, DOI 10.1007/s10531-014-0668-8.
 • Wódkiewicz M., Gruszczyńska B. 2014. Genetic Diversity and Spatial Genetic Structure of Stellaria holostea Populations from Urban Forest Islands. Acta Biologica Cracoviensia series botanica 56/1:42-53.
 • Wódkiewicz M., Galera H., Chwedorzewska K.J., Giełwanowska I., Olech M. 2013. Diaspores of the Introduced Species Poa annua L. in Soil Samples from King George Island (South Shetlands, Antarctica). Arctic, Antarctic, and Alpine Research 45, 3: 415–419.
 • Kwiatkowska-Falińska A.J., Panufnik-Mędrzycka D., Wódkiewicz M., Sondej I., Jaroszewicz B. 2013. Ancient forest species and the diversity of vegetation and seed bank indicate the aptitude of transformed thermophilous oak wood patches for restoration. Pol. J. Ecol. 61: 65-80. IF2013=0.554
 • Kwiatkowska-Falińska A.J., Jankowska-Błaszczuk M., Wódkiewicz M. 2011. The pattern of seed banks during secondary succession on poor soils. Acta Soc. Bot. Pol. 80: 269-274. DOI: 10.5586/asbp.2011.040 IF2013=1.195
 • Kwiatkowska-Falińska A.J., Panufnik-Mędrzycka D. Wódkiewicz M., Sondej I., Jaroszewicz B. 2011. The effects of different types of woodstand disturbance on the persistence of soil seed banks. Acta Soc. Bot. Pol. 80: 149-157. IF2013=1.195
 • Wódkiewicz M., Kwiatkowska-Falińska A. 2010. Small scale spatial pattern of a soil seed bank in an old-growth deciduous forest. Pol. J. Ecol. 58:487-500. IF2013=0.554
 • Wódkiewicz M., Kwiatkowska-Falińska A.J. 2010. Similarity between seed bank and herb layer in a natural deciduous temperate lowland forest. Acta Soc. Bot. Pol. 79:157-166. 

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

 • Wódkiewicz M. 2008. Dynamika populacji kukuczki kapturkowatej Neottianthe cucullata (L.) Schlechter w Wigierskim Parku Narodowym. – W: E. Brzosko, A. Wróblewska & I. Tałałaj (red.), Problemy badawcze i perspektywy ochrony storczykowatych w Polsce. s. 73-75. Uniwersytet w Białymstoku, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza.