Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zajęcia dydaktyczne

Analiza toksykologiczna

Biocenologia dla ZŚ

Biogeochemia

Biogeochemia biogeografia dla ZŚ

Biogeografia

Biologia i ekologia roślin wodnych

Biologia wybranych grup roślin

Biologiczne metody oceny stanu środowisk

Botanika D

Botanika konserwatorska

Botanika M

Cytometria

Ekofizjologia mikroorganizmów wodnych (cz. II)

Ekologia ekosystemów wodnych i lądowych dla ZŚ

Ekologia ogólna

Ekologia roślinności

Ekologiczne podstawy ochrony przyrody

Elementy statystycznej analizy danych

Etologia zwierząt dla Wydziału “Artes Liberales”, kierunek Antropozoologia

Flora i Fauna

Globalne zagrożenia środowiska dla ZŚ

Historia toksykologii

Instrumenty ochrony środowiska

Inwazje biologiczne

Krajobrazy roślinne północnej Polski

Kult istotności statystycznej. Ukryte niepewności losowe w nauce, ich źródła w ludzkim umyśle i nieoczekiwane skutki
(1400-236KIS-OG, 1400-236KIS)

Metody czynnej ochrony przyrody

Mikrobiologia i samooczyszczanie się wód powierzchniowych

Mikrobiologia w ochronie środowiska

Natura 2000 – ochrona przyrody w Polsce

Ochrona ekosystemów bagiennych

Ochrona i rekultywacja ekosystemów

Ochrona i rekultywacja środowisk wodnych

Ochrona przyrody dla MSOŚ

Planowanie przestrzenne

Polityka i instrumenty ochrony przyrody

Populacjologia

Prawne aspekty ochrony środowiska

Produktywność i eksploatacja biocenoz

Rekultywacja terenów zdegradowanych

Rośliny i ludzie, Zarys historii wzajemnych relacji

Rośliny w religii i sztuce

Seminarium

Siedliskoznawstwo

Siedliskoznawstwo dla ZŚ

Statystyka

Statystyka II

Toksykologia dla ZŚ

Ujawnianie niepewności statystycznych ukrytych w wynikach badań
(1400-236UNS-OG, 1400-236UNS)